This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

Controles bij handelaren

512 Controles bij handelaren Geplaatst op: 2006-11-25 02:58:48 Gewijzigd op: 2006-11-25 03:00:55 Hits: 661
Boetes, die in 1961 werden opgelegd aan handelaren wegens overtredingen waren niet mis. Het ging dan om fabrikanten en groothandelaren van bromfietsen.
Voorbeeld:
1. aan de firma J.A.J. Heffels,groothandelaar te Tilburg,een boete ad HFl. 500,-- wegens overtreding van art 26 Algemeen Regelement, inzake levering aan niet erkende rijwielhandelaar.
 2.een boete van Hfl 750,-- aan de firma Joh.Bruinhof "Geburo" Rijwielfabriek te Rotterdam en Schiedam wegens overtreding van art 26 en een boete ad Hfl 500,-- wegens overtreding art 28 Alg.Regelement het niet op voldoende bijhouden van de framenummerregistratie.

Uit bovenstaande blijkt wel dat de kontrole niet mis was want Hfl 750,--- en 500,-- was in die tijd een heleboel geld. Tegenwoordig  zou dat incl. de inflatie gelijk staan aan een paar duizend euro.

Ook nu worden handelaren regelmatig gekontroleerd op hun handelsvoorraad en moet  terstond worden aangetoond of de aanwezige machines boekhoudkundig staan geregisteerd.

Van een handelaar uit mijn buurt weet ik dat er een paar Cita's tijdelijk in beslag zijn genomen. Het bleken proefmodellen te zijn waarvan het framenummer niet was ingeslagen. Na een procesverbaal en een gerechtelijke procedure, bewijstlast via de importeur en de producent, zijn de machines teruggegeven.
Zoals je ziet ook voor een handelaar kleven er nogal voorwaarden aan het beheer van een handelsvoorraad.

Bron Fietsenwereld CBR 27 januari 1961 / Forum 4-Stroke.nl lid Dream / Beeldbank

Please log in or register for free to comment!

Category: