This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

Actieplan jonge bromfietsers door kabinet vastgesteld

185 Actieplan jonge bromfietsers door kabinet vastgesteld Geplaatst op: 2005-07-06 19:00:13   Hits: 620

De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ingestemd met het Actieplan Jonge Bromfietsers. In het Actieplan staat dat een verkeerde houding, gebrek aan verkeersinzicht en rijden met te hoge snelheid de belangrijkste oorzaken zijn van het grote ongevalrisico van jonge bromfietsers. Het Actieplan bevat gerichte maatregelen om deze oorzaken
weg te nemen.
Dit resulteert in het volgende maatregelenpakket:

• een kentekenplicht, om daarmee het opvoeren van brommers beter te kunnen bestrijden;
• een bromfietsrijbewijs, inclusief een toets gewijd aan het herkennen en vermijden van gevaar;
• aanpassing van de maximum snelheid aan het omringende verkeer;
• streven naar strengere Europese voertuigeisen, om opvoeren tegen te gaan.

De doelstelling van het Actieplan Jonge Bromfietsers is om het aantal slachtoffers onder jonge bromfietsers met ten minste 50% te verminderen. Hiermee draagt het Actieplan substantieel bij aan de overkoepelende kabinetsdoelstelling van maximaal 900 verkeersdoden per jaar in 2010.

Op dit moment zijn bij ongevallen met bromfietsers in de leeftijdscategorie 16 en17 jaar jaarlijks zo’n 30 doden en 1.250 zwaar gewonden te betreuren. Daarmee vormen jonge bromfietsers relatief het grootste verkeersveiligheidsprobleem van Nederland en lopen zij van alle verkeersdeelnemers het meeste risico in het verkeer. Het risico op zwaar letsel als gevolg van een verkeersongeval is voor bromfietsers in deze leeftijdscategorie 22 keer zo hoog als dat van 16- en 17-jarige fietsers. Het risico dat zij dodelijk verongelukken in het verkeer is 11 keer zo groot.

In overleg met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken is besloten tot een integrale aanpak van het bromfietsprobleem, met de kentekenplicht als basis. Dit betekent dat het bromfietsrijbewijs en de veranderingen in de maximum snelheid zullen worden ingevoerd na de introductie van kentekenplaten op brommers. De invoering van kentekenplaten gaat van start op 1 september 2005 en zal november 2006 zijn afgerond. Daarna volgen in januari 2007 de overige maatregelen uit het Actieplan.

Twee jaar na de invoering zullen de maatregelen worden geëvalueerd. Als dan blijkt dat de doelstelling van 50% minder slachtoffers niet is gehaald, zullen aanvullende maatregelen worden genomen.

Please log in or register for free to comment!

Category: