This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] Na 2008 geen gelode benzine meer

112 Na 2008 geen gelode benzine meer Geplaatst op: 2005-05-27 10:02:09   Hits: 569
Na 2008 geen gelode benzine meer
Uitgegeven: 22 december 2003 15:28
 
AMSTERDAM - De ministerraad heeft maandag besloten dat per 1 januari 2009 alleen nog ongelode en zwavelvrije benzine en diesel mag worden verkocht, zo meldt het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze regelgeving is in een Europese richtlijn vastgelegd en wordt daardoor in alle landen van de Europese Unie doorgevoerd.
 
Vanaf januari 2005 moeten alle lidstaten schone brandstoffen beschikbaar stellen. Bovendien worden een hogere accijns gelegd op het gebruik van gelode benzine en diesel met een hoog zwavelgehalte.
Met de invoering van de schonere benzine moet de uitstoot van luchtvervuilende stoffen teruggedrongen worden. Verder zijn er plannen steeds meer gebruik te maken van nieuwe technologieën in auto's die alleen met niet-zwavelhoudende brandstoffen gebruikt kunnen worden.

Please log in or register for free to comment!

Category: