This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] Maximum snelheid brommers kan naar 50 km

38 Maximum snelheid brommers kan naar 50 km Geplaatst op: 2005-04-18 16:27:20   Hits: 600

Laat brommers op de rijbaan nu écht met de auto's mee rijden. Dat wil zeggen: met dezelfde maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 50 km per uur.
Dit adviseert de SWOV aan de minister van Verkeer en Waterstaat. op grond van een uitgevoerde veiligheidsbalans van zo’n gelijktrekking. Het ministerie legde eerdere adviezen in deze richting naast zich neer.

Begin vorig jaar kwam voormalige bewindsvrouw Netelenbos met deze suggestie tijdens een 'expertmeeting' met jongeren.
Volgens de SWOV hoeft de maatregel (die op de bestaande praktijk aansluit) de verkeersveiligheid niet te schaden. Winst ligt zelfs in het verschiet als de maatregel gecombineerd wordt met extra educatie, invoering van een praktijkopleiding, extra voorlichting, verbetering van de 'opvoerbestendigheid', kentekening, sanering van de huidige praktijk en betere handhaving. Een aan de auto aangepast snelheidsmaximum wordt geloofwaardiger.

Please log in or register for free to comment!

Category: