This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

Extra middelen voor Duurzaam Veilig

37 Extra middelen voor Duurzaam Veilig Geplaatst op: 2005-04-18 16:26:22   Hits: 513

Het kabinet heeft nu voor de jaren 2004 tot en met 2006 € 20 mln. per jaar en voor de jaren 2007 tot en met 2010 € 70,75 mln per jaar extra vrijgemaakt voor de tweede fase van het project Duurzaam Veilig.
In totaal is daarmee in de periode 2004 tot en met 2010 een bedrag van € 343 mln beschikbaar.
Het kabinet wil deze middelen toe te voegen aan de GDU.
Dit schrijft minister de Boer van V&W in een brief aan de Tweede Kamer.
Het uitgangspunt hierbij is dat de decentrale partners eenzelfde bedrag bijleggen, zodat er in totaal € 686 mln beschikbaar is in de periode tot en met 2010, aldus de Boer.
Daarmee is een reductie van het aantal verkeersdoden tot maximaal 950 en van het aantal ziekenhuisgewonden tot maximaal 17 500 in 2010 haalbaar, zo verwacht de Boer.

In de brief aan de Kamer somt de Boer nog een aantal andere maatregelen op die bij V&W op de rol staan, zoals:
- Introductie van een ‘ervaringsmodule’ in de rijopleiding B: autorijden onder begeleiding, vanaf 17 jaar;
- Invoering van nascholing: een verplichte opleidingsmodule ná het behalen van het rijbewijs; - Uitbreiding van de theorie-examens met een gevaarherkenningstoets;
- Verhoging van de minimumleeftijd voor brom- en snorfiets naar 17 jaar, gekoppeld aan een kenteken voor brom- en snorfietsen in 2005 en een verhoging van de maximumsnelheid van de bromfiets op de rijbaan;
- Verzwaring van het praktijkexamen voor de motorfiets.

Please log in or register for free to comment!

Category: