This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

Website Archive (2003-2007)

Bromfietskenteken verplicht vanaf 1 januari 2007

517 Bromfietskenteken verplicht vanaf 1 januari 2007 Geplaatst op: 2007-01-08 19:21:56 Gewijzigd op: 2007-01-08 19:22:01 Hits: 911

Vanaf 1 januari moeten alle brom- en snorfietsen zijn voorzien van een kenteken. Zonder kenteken mogen deze voertuigen niet langer de weg op. Eigenaren hebben bijna anderhalf jaar de tijd gehad om een kenteken aan te vragen. Vanaf het nieuwe jaar controleert de politie tijdens reguliere controles op de naleving. Overtreders riskeren een boete van €140,-. Naar schatting heeft inmiddels 98% van alle brom- en snorfietsen een kenteken.

Vergroten verkeersveiligheid
Het bromfietskenteken is op 1 september 2005 ingevoerd. Tot 1 november 2006 heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om op eenvoudige wijze een kenteken aan te vragen. Doel van de kentekening is het vergroten van de verkeersveiligheid. Onveilige en onverzekerde voertuigen kunnen beter worden aangepakt en de opsporing van overtreders is eenvoudiger. Dankzij het kenteken is het vrijwel onmogelijk om in gestolen brom- en snorfietsen te handelen.

98% heeft een kenteken
Inmiddels beschikt naar schatting 98% van alle brom- en snorfietsen over een kenteken. Het vermoeden bestaat dat een groot deel van de overige brom- en snorfietsen van diefstal afkomstig is. Het is daarom zeer onverstandig om een exemplaar zonder kenteken te kopen. De kans is groot dat het exemplaar is gestolen.

Invordering kentekenbewijs
De politie kan het kentekenbewijs invorderen als de brom- of snorfiets zwaar is opgevoerd. Dat gebeurt als wordt geconstateerd dat de brom-of snorfiets meer dan 20 km/u harder kan rijden dan de snelheid die op het kentekenbewijs is aangegeven. De bestuurder heeft in dat geval vier weken de tijd om bij de politie aan te tonen dat de bromfiets aan de voorwaarden voldoet. Anders wordt het kentekenbewijs naar de RDW gestuurd en wordt een herkeuring aangevraagd waaraan hoge kosten zijn verbonden. Als binnen twee jaar drie keer een dergelijke overtreding is geconstateerd, kan de bromfiets door de politie in beslag worden genomen.

Zelf verzekeraar informeren
Eigenaren van een brom- of snorfiets moeten zelf hun kenteken doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij. Gehandicaptenvoertuigen moeten WA verzekerd zijn en beschikken over een verzekeringsplaatje. Fietsen met trapondersteuning zijn vrijgesteld van de verzekeringsplicht. Gehandicaptenvoertuigen en fietsen met trapondersteuning hoeven overigens geen kenteken te hebben.

Bromfietsrijbewijs per 1 oktober 2006

390 Bromfietsrijbewijs per 1 oktober 2006 Geplaatst op: 2005-09-30 11:53:03 Gewijzigd op: 2005-09-30 11:54:41 Hits: 690

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Karla Peijs om een bromfietsrijbewijs in te voeren. Met het bromfietsrijbewijs komt het huidige bromfietscertificaat te vervallen en wordt een rijbewijsplicht voor bromfietsen ingevoerd. Peijs streeft ernaar het nieuwe rijbewijs op 1 oktober 2006 in te voeren. De invoering van het bromfietsrijbewijs moet de verkeersveiligheid vergroten.

Persbericht:

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat om een bromfietsrijbewijs in te voeren. Met het bromfietsrijbewijs komt het huidige bromfietscertificaat te vervallen en wordt een rijbewijsplicht voor bromfietsen ingevoerd. Deze maatregel is bedoeld om de veiligheid van de bromfietser en de brommobielrijder te vergroten. Het kabinet streeft ernaar het nieuwe rijbewijs op 1 oktober 2006 in te voeren.

De invoering van het bromfietsrijbewijs moet de verkeersveiligheid vergroten. Van alle verkeersdeelnemers in Nederland lopen jonge bromfietsers het grootste risico op een ongeval. De kans dat bromfietsers van 16 of 17 jaar zwaar letsel oplopen als gevolg van een verkeersongeval is 22 keer zo hoog als dat van fietsers in dezelfde leeftijdscategorie. De kans om dodelijk te verongelukken is 11 keer zo hoog.

Het bromfietsrijbewijs wordt in twee fasen ingevoerd. In de eerste fase kan de houder van het bromfietscertificaat dit omruilen voor een rijbewijs. Het bromfietsrijbewijs wordt één van de categorieën op het nieuwe rijbewijs op creditcardformaat dat twee weken geleden door de ministerraad is goedgekeurd. In de tweede fase wordt de examinering aangepast. Het theorie-examen verandert en er wordt een praktijkexamen aan toegevoegd. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is gevraagd een voorstel te doen voor het nieuwe theorie- en praktijkexamen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de voorstellen vervolgens met de branche en de belangenorganisaties bespreken.

Het bromfietsrijbewijs past in de voorziene veranderingen van het rijbewijsstelsel en is een belangrijk onderdeel van het Actieplan jonge bromfietsers. Van dit pakket is het bromfietskenteken op 1 september 2005 ingevoerd.

In het wetsvoorstel is voor certificaathouders een overgangstermijn van drie jaar voorzien. Dit betekent dat de houder van een bromfietscertificaat na inwerkingtreding van deze regelgeving drie jaar de tijd heeft om het certificaat om te wisselen in een nieuw bromfietsrijbewijs.

Bromfietstruc

94 Oud nieuws Geplaatst op: 2005-05-27 09:41:37   Hits: 1051
Bromfietstruc

HILVERSUM, donderdag
De politie is tijdens een controle in Hilversum gestuit op een zwaar opgevoerde bromfiets, die van een speciale en vernuftige schakelaar was voorzien om agenten te misleiden.
Door dit systeem lijkt de bromfiets tijdens een test op de rollenbank niet opgevoerden dus wettelijk volkomen in orde. De ware aard van het beestje komt pas aan het licht als de schakelaar wordt omgezet.
In dit geval bleek deze knop op afstand bedienbaar. Hij zat verwerkt in de sleutelhanger van de verdachte. Toen een agent de schakelaar bediende, kreeg de bromfiets zoveel kracht dat de machine bijna van de rollenbank af vloog. Tegen de eigenaar werd proces-verbaal opgemaakt.

Brommer rijdt harder dan 140 km per uur

52 Brommer rijdt harder dan 140 km per uur Geplaatst op: 2005-04-18 16:54:12   Hits: 690

5 juni 2003

URK - De politie op Urk heeft woensdagmiddag een man betrapt op een bromfiets die meer dan 140 kilometer per uur kon rijden. De Urker snelheidsduivel had speciale verstevigingsbuizen aan zijn bromfiets vastgemaakt om te voorkomen dat zijn frame zou kromtrekken. Dat heeft een politiewoordvoerster donderdag bekendgemaakt.

De bromfietser viel door de mand tijdens een extra fietscontrole. Het maximale tempo van zijn tweewieler lag zo hoog, dat de rollerbank veel te langzaam was om de exacte topsnelheid vast te stellen. De eigenaar verschafte daarna zelf duidelijkheid. Zijn brommer is in beslag genomen. De politie durft niet te zeggen of de Urker een nieuw record heeft gevestigd.

© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.

Brommers op de korrel

108 Brommers op de korrel Geplaatst op: 2005-05-27 09:57:23   Hits: 565
De Almeerse gemeenteraad moet volgende week oordelen over een opmerkelijk voorstel van verkeerswethouder Heleen Visser. De GroenLinks-bestuurder wil brommers toestaan om zowel op fietspaden als autowegen te laten rijden. Nu rijden de brommers nog steeds op de fietspaden, in tegenstelling tot de rest van het land. Tijd voor wat vragen aan de wethouder, maar die weigert de krant te woord te staan. Haar woordvoerder Jan Schenkman mag de kastanjes uit het vuur halen.
Almere is zo'n beetje de laatste gemeente die brommers toelaat op fietspaden. Waarom?

"Omdat... eh.. Ik zoek het even na. O ja. Op de autorijbanen rij je als bromfietser altijd erg om en op de fietspaden rijd je altijd in een rechte lijn naar je bestemming. Daarom is ervoor gekozen om de brommers op de fietspaden te laten rijden."

Nu stelt de wethouder voor om de brommers bij wijze van expiriment een jaar lang zowel op de autowegen als op de fietspaden toe te laten. Dat klinkt als een politiek compromis, is dat het ook?

"Tja, de bromfietsers veroorzaken toch veel overlast op de fietspaden. Daarom willen we ook op de autorijbanen toelaten. De vraag is natuurlijk of ze dat wel doen."

Nu snap ik het niet meer. Wil de wethouder die brommers nu op de autowegen of op de fietspaden?

"Allebei. Het is overigens een bespreekstuk in de gemeenteeraad. Die heeft de mogelijkheid van alles te veranderen. Het college stelt de optie voor om gedurende een jaar een proef te doen waarbij de brommers op allebei mogen, fietspaden en autorijbanen. Het heeft ook met de kosten te maken. Het kost veel geld om brommers definitief naar de autorijbanen over te brengen."

Is het befaamde gescheiden verkeerssysteem van Almere op zijn retour?

"Nee. Er komt nog een variant bij:brommers mogen kiezen. En na een jaar wordt gekeken hoe we verder gaan."

Wethouder Visser is toch van een fietspartij? Waarom verbant ze die brommers niet direct naar de autorijbanen?

"Tja, ze is niet de enige in het college."

Nu nog één keer: wat is nu eigenlijk de bedoeling van dit hele plan?

"De wethouder verwacht en hoopt dat brommers op een normale manier op de fietspaden gaan rijden."

Aha, het is dus eigenlijk een soort dreigement voor de brommerrijders: als jullie niet normaal rijden, moet je naar de autoweg en moet je voortaan omrijden.

"Dat is een politieke uitspraak en die doe ik niet, maar je kunt zelf wel bedenken dat het zo is, ja. Er zijn scooterrijders die zich niet aan de regels houden en veel te hard rijden op de smalle fietspaden. Dat moet ophouden, we krijgen er veel klachten over."

Heeft de wethouder eigenlijk zelf een bromfiets?

"Ik dacht het niet."

Bron: Gooi en Eemlander, 9/12/2003
Uit een column van Bart Vuijk

Burger Arrest

53 Burger Arrest Geplaatst op: 2005-04-18 16:54:52   Hits: 518

Als je ziet dat je brommer gejat wordt mag je een "Burgerarrest" uitvoeren!
Hierbij quote ik een nieuwsbrief van het OM:

Mag een burger die getuige is van een misdrijf de verdachte aanhouden?

Antwoord:
Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking op heterdaad iedereen bevoegd een verdachte aan te houden. De aangehoudene moet wel "onverwijld" aan de politie worden overgedragen. Om te voorkomen dat de verdachte de benen neemt, mag de aanhouder dwang uitoefenen, bijvoorbeeld door hem tegen de grond te houden. Het gebruikte geweld mag niet verder gaan dan nodig is om te bereiken dat de verdachte er niet vandoor gaat. Het is toe te juichen dat dagelijks burgers van deze bevoegdheid gebruik maken. Zowel politiemensen als officieren van justitie zijn in de praktijk coulant tegenover burgers die het initiatief hebben genomen om iemand aan te houden.

Er is echter een duidelijke grens waar de geweldstoepassing moet ophouden. Zodra de verdachte zich heeft overgegeven of weerloos is, dan is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. Dat geldt voor een aanhouding door de politie maar ook voor een aanhouding door burgers. Wanneer het geweld doorgaat nadat iemand is aangehouden, slaat het om in redeloos geweld. Een aanhouding door een burger is prima, maar wat niet mag is dat de aangehoudene vervolgens een paar flinke klappen na krijgt. Of dat nou is omdat iemand stoom moet afblazen of omdat hij het idee heeft dat hij zelf de verdachte moet straffen, zulk geweld is niet toelaatbaar.

Deze vraag (en het antwoord) zijn opgenomen in de veelgestelde vragensectie van www.om.nl. Deze is terug te vinden onder de knop "Vragen?" in de rechternavigatiebalk.
Op www.om.nl ook een uitgebreid dossier over het onderwerp eigenrichting/burgerarrest.