This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] Nieuwe verkeersregels in 1965

De definitie van de bromfiets is veranderd. Alle motorvoertuigen tot en met 50 cc, die voorzover het hun bouw betreft, alle voor rijwielen normale eigenschappen bezitten, worden als bromfietsen beschouwd. Wanneer er aan een brommer is gesleuteld om er meer vaart of althans lawaai uit te krijgen en hij dus niet meer overeenstemt met de voorwaarden waarop zijn typekeuring is verleend, blijft bij nu toch een bromfiets. Dat wil dus zeggen dat zijn berijder zich aan de voor zijn voertuig geldende verkeersbepaiingen etc. dient te houden. Motorrijtuigen tot en met 50 cc en ingericht voor invaliden, worden ook als bromfietsen beschouwd.

verkeersregels 1965

Wist je dat pas sinds 9 Juni 1965 blauw zwaailicht alleen op auto's
van de politie, brandweer en ziekenautos mag worden gebruikt?

Please log in or register for free to comment!

Category: