This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

[NL] In 1985 begint een nieuw tweewielertijdperk

Verdwijning „trapperplicht" kan redding betekenen voor brommer

ROTTERDAM, zaterdag. In 1967 werden er in Nederland driehonderdtwintigduizend bromfietsen verkocht; dit jaar zal dit aantal minder dan veertigduizend bedragen. De eens zo populaire brommer is dus bijna afgeschreven. Maar voordat de bromfiets en zijn berijder in Nederland helemaal een soort pronkstuk worden uit het rariteitenkabinet, doemt er hoop en redding: in 1985 krijgt de „brommer" eindelijk een andere status in onze verkeerswetgeving met als belangrijkste zege van fabrikanten en importeurs op de dodelijk traag opererende overheid de verdwijning van de „trapperplicht". Ook wordt de wielmaat gedeeltelijk vrijgegeven, zodat — wellicht al met ingang van voorjaar 1985 — volwassen brommers en snorfietsen op de Nederlandse wegen zullen komen.

Niet alleen „rijwielen met hulpmotor, voorzien van deugdelijke trappers", waarover de hele wereld zich rotlacht, maar moderne, technisch zeer geavanceerde tweewielers, in drie of vier uitvoeringen. Op het absolute dieptepunt kan de brommer in 1985 wel eens beginnen aan een hernieuwde opmars. Verslaggever Berry Zand Scholten, doorgaans actief op zwaarder tweewielig materieel, dook in het brom- en snorfietswezen, waar iedereen zich verbijt, omdat het ene na het andere technische hoogstandje zich aandient, dat echter niet op de Nederlandse markt verschijnt, omdat wij het Solex-tijdperk nog steeds niet zijn ontgroeid. De geruchten deden al even de ronde: op 1 maart 1985 komt de nieuwe „gemotoriseerde tweewielerwet". Dat is niet juist. Op die datum treedt het „besluit typegoedkeuring bromfietsen luchtverontreiniging" in werking, maar. . . er wordt wel degelijk hard gewerkt aan andere bepalingen voor de bromfiets en de handel haast zich op dit moment al om de huidige voorraad „trapperbrommers" op te ruimen, want in het voorjaar — zo werd ook in de kringen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat bevestigd — kan de nieuwe snor- en bromfiets wel eens op de Nederlandse wegen komen. Snorfietsen, die (zonder helmplicht) toch een snelheid kunnen bereiken van vijfentwintig kilometer per uur; in uitvoeringen van een gemotoriseerde vouwfiets en als een soort miniscooter en echte bromfietsen, ook uitgevoerd als een soort scooter (met helmplicht) en de sportieve snelbrommer, zoals wij die ook nog kenneri. En daarmee wordt de mogelijkheid geschapen voor een „bromfiets-revival", vooral omdat de bromfiets van alle gemotoriseerde voertuigen de goedkoopste is (in Japan rijden experimentele bromfietsen al honderdvijftig kilometer op een liter benzine) en Nederland eindelijk zijn onzinnige en hopeloos achterhaalde overheidseisen laat vallen.

1406919042

Nieuwe snor- en bromfietsen zoals ze wellicht al in 1985 op de Nederlandse wegen verschijnen. 
Van rechts naar links Elen de Jong op een minuscuul snorfietsje van Suzuki (zonder lang, wit achterspatbord), Caroline Groenenboom op een Suzuki-snorscooter, Jens Beek op een Yamaha-Salient scooter-brommer, Theo de Ridder op de razend-populaire, sportieve Honda MT 50 bromfiets en tenslotte Nico van de Kuinder op een lichte en goedkope MZ-motorfiets, waarop straks wellicht zestien- of zeventienjarigen al motorervaring kunnen opdoen.

Snelheid

De bromfietsen en snorfietsen worden door de minister van Verkeer en Waterstaat uit het voorstel „Categorisering Tweewielers" van de RAI, de ANWB, de Bovag en de KNMV, gehaald. Daarin werd jaren geleden de Nederlandse overheid al gesuggereerd: maak een nieuwe tweewielerindeling met

1. Snorfietsen (zonder trapperplicht, helmplicht, wielmaat vrij en een maximumsnelheid van 25 in plaats van 20 kilometer per uur, om te voorkomen dat de snorfiets door elke gewone fiets wordt voorbijgereden),

2. Bromfietsen, zonder trapperplicht, met helmplicht, erkenning van clignoteurgebruik en een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur)

3. De lichte motorfiets (max. 125 cc) voor jongeren van minimaal zestien of zeventien en onervaren motorrijders, met kentekenplicht, valhelmplicht, rijbewijsplicht etc. (haha fail! Red.)

snorbrom

Vooral dat laatste ligt nogal moeilijk. Kun je als overheid jongeren loslaten op een motor van 125 cc? Sommigen zeggen „ja", omdat ze aan geleidelijk kunnen wennen aan de gemotoriseerde tweewieler en niet, zoals nu, zodra ze achttien jaar en een rijbewijs hebben, zonder enige ervaring kunnen gaan rondscheuren op raketten, die meer dan tweehonderdendertig kilometer per uur halen.

Wat gebeurde er nu? Onze overheid lichtte de brommer en de snorfiets uit dit „categoriseringsvoorstel" en ging daarmee aan het werk. Ook de nieuwe bepaling voor de lichte, 125 cc motorfiets komt waarschijnlijk redelijk snel (nope. Red.), maar men wil eerst nog de ervaringen in de ons omringende landen met jongeren en lichte motoren nauwkeurig bestuderen.

1406919176

De bromfiets is — lang leve het jeugdsentiment — in Nederland inderdaad begonnen als „rijwiel-metnulpmotor". In de naoorlogse jaren begon het met die verrukkelijke Solex, die pa en ma zacht spinnend over de wegen voerde. En wijzelf hadden allemaal zo'n „eitje" op het voorwiel, zo'n Berini, die je zo heerlijk kon opvoeren, uit de uitlaat kon laten knetteren en waarvan iedereen dacht dat het een rap Italiaans hulpmotortje was, terwijl ene BErtus, ene RInus en ene NIco zich in hun Rotterdamse fabriekje in de handen wreven, door de gigantische omzetten. Allemaal fietsen-met-hulpmotor, waarvoor natuurlijk wettelijke voorschriften moesten komen, die evenwel nooit zijn veranderd. En terwijl in de vijfendertig jaren daarna de bromfiets evolueerde tot een volwaardig, zuinig, comfortabel en modern vervoermiddel in alle landen van de wereld, bleef Nederland aanhikken tegen de overheidseis „trappers verplicht" met alle technische rompslomp vandien. De meest ideale bromfietsen konden niet in ons land rijden, omdat de trapperplicht ingenieuze ontwerpen voor ons land torpedeerde en de brommer nodeloos duur maakte.

Mislukking

Dat verandert dus in 1985. En tegelijkertijd veranderen de hopeloze voorschriften van de grootste mislukking die ooit op de twee wielermarkt verscheen, de Nederlandse „snorfiets", een studeerkamerontwerp onder het ministerschap van Westerterp. De helmdraagplicht voor brommers drukte vervolgens ook een zwaar stempel op de brommermarkt, want schoolmeisjes, kantoordames en huisvrouwen zagen het niet zitten met die permanent-plettende hoofddeksels. Daarvoor kwam de snorfiets weliswaar, maar als je daar op ging zitten, reed je echt voor joker, omdat elke fietser, zelfs met een ongesmeerd roestige derailleur of een drie-versnellingsnaaf, je moeiteloos voorbijtrapte.

Ambtelijke molens draaien uitermate langzaam, maar de nieuwe brommertjes komen het komende voorjaar; dat staat als een paal boven water. Snorscootertjes met automatische versnelling, elektrische starter, comfortabel en een maximumsnelheid van vijfentwintig kilometer, zonder helm en zonder trappers; snorfietsen in handzamer uitvoeringen (er wordt ook nog gestudeerd over dat onhandige witte achterspatbord, terwijl iedereen weet dat de moderne reflectoren veel veiliger zijn); bromscooters met alle moderne gemakken als automatische versnellingsbakken, automatische mengsmering, elektrische starters, etc. En natuurlijk de sportieve brommer, zoals de uitermate populaire Honda MT 50, de meest verkochte bromfiets van Nederland, die natuurlijk blijft. Maar ook daarbij zal de trapperplicht vervallen, zodat de consument, wie de trappers een zorg is, nu in de winkels voordelige „deals" kan afsluiten, want er is nog aardig wat voorraad. De motorhandel, die ook steen en been klaagt over de teruglopende verkopen, volgt de ontwikkelingen gretig. Nico van der Kuinder, importeur van het oerdegelijke en supergoedkope Oostduitse merk MZ: „Er is nog wat terughoudendheid over die 125 cc motorfiets voor zestien of zeventienjarigen. Dat is de volgende fase. Maar een motorfiets hoeft niet per se een race-karakter te hebben. De nieuwe 125 cc MZ gaat iets meer dan tweeduizend gulden kosten, goedkoper dan vele brommers. De basis voor een nieuw gemotoriseerd tweewielertijdperk wordt anno 1985 gelegd. Vijfendertig jaar na de stormachtige opkomst van het „rijwiel-met-hulpmotor" en die blijft in zijn oervorm natuurlijk ook bestaan, want wie straks op een echte Solex wil rondtuffen of op een Sparta-fiets met een Sachshulpmotortje in het achterwiel: trappers worden straks natuurlijk niet verbóden op zo'n ding...

Bron: De Telegraaf, Pagina 14
Datum: 17-11-1984
Geschreven door: Berry Zand Scholten
Fotos: Wim Hofland

1406919202

Please log in or register for free to comment!

Category: